Mina ngingu Vusimuzi Shandu u Sekela Sihlalo we AmaMbatha Heritage Society (AHS) Ngizalelwe eSOWETO Gauteng RSA kodwa ubaba wami wazalelwa eSwazini wahamba khona ena 17 yeminyaka.

Ngiyanibingelela nonke maMbatha amahle kuphi nakuphi lapho nikhona e Mzantsi Afrika nakuzo zonke izindawo ezakhelene nayo. Ngingakhohlwa nama-Mbatha asezinze kwezinye izizwe naphesheya kwezilwandle. Ngithi akwande sizwe samaMbatha.

The truth will finally come out.

Vusimuzi Shandu aka BV

Advertisements