Lezi yizithombe zama Mbatha ezithathiwe ezindaweni ezehlukene lapho bekuhlangenwe khona.

Advertisements