Izinsizwa nezo Ntombi zasema Mbatheni emkhehlweni Kwa-Mnqobokazi kukhehlwa Ingoduso ka Musa Mbatha.
Bekukuhle kudelile nawe uyazibonela.

Advertisements