Lapha uMusa Mbatha ubekhehla ingoduso yakhe Kwa Mnqobokazi.