Umcimbi waminyaka yonke wamaMbatha uzobe ubanjelwe esigodlweni senkosi yawo belu AmaMbatha kwaVezunyawo eNkonjeni Mahlabathini ngezi 23 September 2012 kusuka ngo 9 ekuseni. Iminikelo yamukelekile ukuze lomcimbi ube yimpumelelo.

Uma unawo ungawufaka ku FNB Bank
Acc Name: Ubumbano Lwamambatha
Acc Number: 62324549320
Branch: Ulundi

Ngolwazi olwengeziwe ungathinta usihlalo Mr Muntonjani Khali ku 0820969341

Ukuphumelela kwesizwe sonke samaMbatha kuyoba intokozo

Advertisements