Uma ungalandela lemithetho yokuphila engmashumi amathathu uyokhona ukuphila kangcono njengomuntu wasemaMbatheni kungakhathaliseki ukholwa kweyiphi inkolo.

IMITHETHO YEMPILO.doc

Advertisements