Umlando ka Mhlakazanhlansi Mbatha kusuka ku 1660:
1. U Mageba wazala u Mpangazitha, owazala u Sontshikazi, owazala u Ndaba owazala u Shandu owazala u Mbanjwa/Mdunjwa, Khali, Mngunyana, Mandlovu, Nkomo, Mashiba, owazala u Ngwenya, u Mpukane owazala u Dlekezele, owazala 1. u Manyosi no Mazibukwana, uManyosi Mbatha wazala 2. u Mcetshwa,Siyobohla, Fokothi, Ngqokwana, Mbandamana, Muzi, Melelesi, Mawana, Maphashana nabanye. 3. U Muzi Mbatha wazala u Fokothi.
4. U Fokothi wazala u Mhosha.
5. U Mhosha Mbatha wazala u Mthathe-la(ni) nabafowabo
6. U Mthatheni Mbatha sebengamakholwa wazala u Mhlakaza Josefa
7. U Mhlakaza Josefa Mbatha, wazala u Samuel Muzi.
8. U Samuel Muzi Mbatha wazala laba i. Abednego Mbatha, ii. Mandasthebeni Mbatha, iii. Sam Mbatha, iv. Petros Mbatha no v. Mhlakazanhlansi Alfred Mbhizi Mbatha.
9. U Mhlakazanhlansi wazala laba, i. Emmanuel Mzonjani, ii. Thembinkosi, iii. Mfaniseni, iv. Zondaliphi, v. Thini, vi. Matozi, vii. Musa, kumaNdwande, no Meshack Mbalekelwa, Dende, Mbabazeni, Sikhumbuzo Nqaba no Sizakele kumaMtshali.
9.1 U Emmanuel Mzonjani Mbatha wazala u Sipho Esau no Nompumelelo Erica Mbatha, u Sipho wazala u Bongani Katlego Mbatha kanti u Nompumelelo wazala u Nqobile Ntongolozi, uNqobile wathola u Olwethu Hope.
9.2 u Thembinkosi ka Mbhizi wazala, i. Thuli, ii. Bheki, iii. Ntombi no iv. Bongani Mbatha.
9.2 u Zondaliphi ka Mbhizi wazala, i. Bheki, ii. Jabulani, iii. Sibusiso, iv. Thulani, v. Mpumi, vi. Buhle no Khanyisile
9.3 u Meshack Mbalekelwa ka Mbhizi Mhlakazanhlansi Mbatha wazala i. Stanley Mondle, ii. Bonginkosi Milton, iii. Joshua Lindela, iv. Hlobile, v. Cebile, vi. Stanley Themba, vii. Mbongeni, viii. Smanga, ix. Nompumelelo, x. Busisiwe Palesa, xi. Seun Skhumbuzo Meshack no xii. Sthembiso Isharbon Mbatha,
9.4 u Matozi wazala i. Londiwe Portia, ii. Lungani, iii. Hlengiwe no iv. Thandazile
9.4 u Musa wazala u Nhlanhla no Sbongiseni
10. U Stanley Mondle Mpikiswano Mbatha ka Meshack Mbalekelwa Mbatha wazala u .1. Senzekile Judith, 2.Duduzile, 3. Wiseman, 4. Lawrence, 5. Kabelo, 6. Cindy no Sakhile.
11. U Senzekile Judith Mbatha-Mahamba wazala u Siyabonga Dhladlha.
12. U Duduzile Mbatha-Gumede wazala u Lebohang.
13. UBonginkosi Milton Ka Mbalekelwa Meshack Mbatha wazala, i. Musawakhe Milton, Sibongiseni, Sphethile, Sphelele, Nkosikhona, Philile, Silindile no Siphokuhle.
14. U Lindela Joshua Mbatha wazala i. Nonhlanhla, Smangaliso, Nonkanyiso, Andile Zandile, Simphiwe Mugabe no Abongile.
15. IZINDLU ZASEMAMBATHENI:1. MBEJE, Mlotshwa, Magwaza, Mndaba;
2. DLADLA, Mpembe, Gadlela, Mhlophe, Dwala,Kweyama, Vezi;
3. SHANDU, Mangcengeza,Mdunjwa, Nkomo, Mashiba,Mcetshwa, Mngunyana
4. Mngeni…
5. Nsibalukhulu…
6. Dumisa…kodwa-ke bonke laba abalandelayo ngamaqhawe namakhosi akwa Mbatha Shandu ka Ndaba o Mthiya Sontshikazi.
Khali, Mbhudlele, Gedleza, Jodo, Mthabela, Msesezo, Mmangaliso, Lugubhu, Nketho, Sigele, Mhlebi, Bikelabani…Hlakanyana, Lukwabithi, Nhliziyo, Dilikana, Sicoco, Ngodi, Ngulube, Mbhadu, Somizi, Mshongwane,Zigodo, Sifalane, Mashiba,Dilikana,
U Mpangazitha ka Mageba washiya indodana yakhe u Sontshikazi ehlathini lase Nkandla wahamba nabanye abantu bakhe wagcina ebusa isizwe sakhe sakwa Ntombela.
U Dunjwa ka Khali yena emva kokuhlaselwa u Shaka wabaleka namaMbatha amanye wahlangana no Ngoza waseba Thenjini, AMabaso, MaNxamalala, amaZondi behla njalo baya eMngeni ngase Mgungundlovu. Abanye behla njalo baze bayozinza e MaMpondweni e Mpuma-Koloni.
(ziqoqwe ngu Stanley Mondle Mpikiswano Mbatha)

Advertisements