Lona ngumbiko othunyelwe ngu Senzo Mkhanyiseni Mbatha ngomcimbi owabe useNkonjeni nge 22-24 September 2010

—-Forwarded Message—-

From: stanley.mbatha@yahoo.com
To: mondlestaneley@gmail.com
Cc: stanley.mbatha@yahoo.com
To: mondlestaneley@gmail.com
Sent: Thu, 06 Jan 2011 14:32 SAST
Subject: Re

Pic Ndabezitha
Yimi lona engabe ngibukeka kanjena ngosuku lokuqala lomcimbi

Pic Gubo (33)
Inkosi yamaMbatha uSizwesithini.Nqobizwe. Lucky

Pic Gubho( 24)
Amabutho eholwa nguMnuz. Mntonjani Khali ofake izimbadada eduzane kwenkosi efake amashoba amakhulu , behola amabutho ukuya ethendeni

Pic Gubho (28)
Ophakamise ihawu elimhlophe iNkosi ikanye namabuthoi ayo

othe pics —kuseyinxenye yamabutho amambatha ephahle inkosi

Advertisements