By Vusimuzi Shandu pb stanley mbatha
IZITHAKAZELO ZAKWA MBATHA

Shandu ka Ndaba;
Shandu Son of Ndaba,
Gumbi Lama Gwala;
Protector of the weak,
Sontshikazi;
Grandfather of Shandu,
Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla; One who has a very massive wealth, Ndabezitha!;
A popular clan name combining Shandu’s father and great-grandfather Mpangazitha,
UShandu ubengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela;
Shandu’s physical features are small he can fit anywhere,
Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa;
Even on the point of the spear he can sit, Mageba!
Mazalankosi;
Those that give birth to Kings, Mavungama;
Those who grumble and complain, Mathabathanyawo;
Those who step out with their feet, Makhabaluthuli;
Those who always kick dust,
Makhub’anothuli;
Hardworkers,
Nina be Nyathi emnyama ka Nsele; You of the black Buffalo of Nsele,
U Shandu owalima insimu eyilimela izinyoni;
He whose love of nature was such that he planted a garden only for birds,
Zase zimbonga zathi tjiyo… tjiyo… tjiyo!
Birds would thank him by coming to the garden and sing, Ubhabha ku Gwaza;
One who uses this sound as he stabs,
uNkentenkente olwakhela izintaba zase Nhlazatshe;
One who climbed hills of fort Nhlazatshe,
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile bathi ingabe lolu nkentenkente lunkenteza lwenzani;
Unclad women came out of their hearts asking themselves what this particular man was doing,
uShandu ongayimbathi ingubo, oyimbatha ngokusibekela kwelanga;
Shandu who does not wear a blanket, he only wears the blanket when the sun sets, uShandu omuhle ngamazinyo akhe; Shandu who has beautiful teeth, Wavala nge Hemu emizini yamadoda;
His heroism made him to close other people’s kraals only with a shield,
Uzihlabathi zolwandle;
as invincible as sands of the sea, Ebe emkhulu engangezulu;
He is as great as heavens,
Wena ka Magizagiza;
The one of Magizagiza,
Mulamlankunzi zidedele zibulalane;
One who is a peace maker but leave them to fight on,
Shandu uyinkosi eyabonwa nawu Shaka ka Senzangakhona;
a King who was even recognised by Shaka son of Senzangakhona, Yena abathi u Shaka kashayeki; Shaka the invincible,
Wathi Shandu ka Ndaba uyinkosi, futhi uyohlala uyinkosi;
He said you are a king Shandu of Ndaba and you will remain King,
Ndaba ko Mkhulu!
Forefather of the Royal household, Woo Nyathi;
Buffalo, clan traditional animal

Advertisements