Mbatha Shandu ka Ndaba

(Compiled by Stanley Mondle Mbatha)
Sizoqala kwa Zulu. U Mnguni wazala u Gumede, owazala u Ntombela, Luzumane no Mahaye. U Luzumane wazala u Malandela, owazala u Qwabe, Gazu no Zulu.
U Zulu wazala u Phunga no Mageba. U Mageba endlini encane wazala u Mpangazitha, owazala u Sontshikazi, owaza u Ndaba, owazala u Shandu, Dladla no Mbeje. U Shandu waba ngu Mbatha emva kokuba evike umkhonto ka Jama owayethi uyamenzakalisa.
1. U Shandu/Mbatha wabe esezala u Khali, Mngunyana, Mdunjwa, Mandlovu, Nkomo no Mashiba.
2.u Mbudlele wazala u Mbhadu, owazala u Somizi, owazala u Mshongwane, owazala u Zigodo, owazala u Sifalane.
3. U Mandlovu wazala u Jodo, owazala u Mlotsha, owazala u Mthabela, owazala u Dumisa, owazala u Mndaba, owazala uMmangaliso no Gasa, u Gasa wazala u Lugubhu, Msesezo. U Lugubhu wazala u Nketho, owazala u Sigele, owazala u Mhlebi. Laba bakwa Hlazakazi e Msinga.
4. u Nkomo ka Shandu ka Ndaba wazala u Matshana, owazala u Hlakanyana, owazala u Lukwabithi, owazala u Nhliziyo, owazala u Makhubalo, owazala u Dilikana, owazala u Simukanaye, Ngodi no Ngulube. U Simukanaye wazala u Sicoco, owazala u Mhloluthini no Gilbert Mathendelana. U Mhloluthini wazala u Bizokwakhe, owazala i Nkosi ephethe manje e Mambatheni e Nkonjeni e Mahlabathini, i Nkosi Sizwe Nqobizizwe Lucky Mbatha.
5. U Mashiba Mbatha wazala u Ngwenya, owazala u Mpukane, owazala u Dlekezele, owazala u Manyosi no Mazibukwana. U Manyosi wazala laba: u Mcetshwa, u Siyobohla, u Ngqokwana, u Mbandamana, u Fokothi, u Melelesi, u Muzi, u Mawawa, u Mazibukwana, u Maphashana na banye.
6. u Maphashana ka Manyosi Mbatha wazala u Mbopha, owazala u Gogo, owazala u Mathambo, owazala u Madubula oyi Nkosi e Ncome Uitrecht.
7. U Ngqokwana ka Manyosi wazala u Sikwata no Mawana. U Mawana wazala u Mlandu Mbatha.
u Melelesi ka Manyosi wazala u Yena, Nakuyise, Phathuyise, Linduyise no Gezunina.
7. U Mazibukwana ka Dlekezele Mbatha, wazala laba, u Gobanhlamvu, Ntshingwayo no Mveli.
8. U Fokothi Mbatha ka Manyosi ka Dlekezela wazala u Mhosha, owazala u Muntuwezizwe, owazala u Mthathela, owazala u Mhlakaza Josef, owazala u Samuel Muzi, owazala u Mhlakazanhlansi Alfred Mbhizi Mbatha nabanye, owazala u Emmanuel Mzonjani no Meshack Mbalekelwa nabanye, u Mbalekelwa wazala u Stanley Mondle Mbatha nabafowabo no dadewabo.
Sisaqhubeka nokufuna ulwazi olwengeziwe.
for more info or contribution contact Stanley Mbatha @ +27763643072 or email me at mondlestanley@gmail.com
Thanking all the Shandus who have contributed. You are free to comment or input on this site.

Advertisements