Ngiyanibingelela nonke enixhumene no Shandu, o Bhuti, Sisi, Baba, Mama, Mkhulu, Gogo, Mzala, Sbali, Bashana kusho u Mondle Mbatha.

O Mbatha Shandu

Lawa ngamaqhawe namaKHOSI akwa Mbatha Shandu ka Ndaba
Sontshikazi, Mthiya, Ndaba, Shandu, Mbatha, Mbeje, Khali, Dunjwa, Mbhudlele, Mangcengeza, Gedleza, Jodo, Mlotsha, Mthabela, Dumisa, Mndaba, Msesezo, Mmangaliso, Lugubhu, Nketho, Sigele, Mhlebi, Bikelabani, Nkomo, Hlakanyana, Lukwabithi, Nhliziyo, Dilikana, Sicoco, Ngodi, Ngulube, Mbhadu, Somizi, Zigodo, Sifalane, Mashiba, Mngunyana.
Mshongwane, Zubane, Simukanaye, Gasa, Mhloluthini, Sikhakha, Makhubalo, Dlekezele, Manyosi, Mhosha, Mthathela, Fokothi, Muntuwezizwe, Muntompofu, Mhlakazanhlansi.
Lama Shandu awabekwanga ngokulandelana kwawo, Okuningi bekungabhalwanga phansi.
Manje sizama ukushicilela lonke ulwazi esinalo ukuze izizukulwane ezizayo zingeke zilahlekelwe umlando wazo.
Nanka amanye amaqhawe nabantu abavelele bakwa Mbatha Shandu: Dr. Sosobala Esau Mbatha, obekuyinyanga enkulu, Rev. Hawu Mbatha osebenze kakhulu ku SABC abuye abe umholi we NADECO. U Baba u Azaria Mbatha oyi Artist. U Gugu Mbatha-Raw, oyi Actor e Britain. U Phici Mbatha, nabanye abaningi esisazobengeza kule ngosi.
Uma unolunye ulwazi olwengeziwe ungagcwalisa kuma comments noma u imeyile ku mondlestanley@gmail.com
Stanley Mondle Mbatha (Administrator: amambatha weblog) for the preservation of Shandu ka Ndaba History.

Advertisements