Lapha kuse Zwelisha emaNwaneni Bergville lapho ngizalelwe khona, kodwa ikhehla lami lidabuka eVryheid. Stanley Mbatha

Advertisements