Izithakazelo Zakwa Mbatha

Mbatha, Shandu ka Ndaba
Gumbi Lama Gwala
Sontshikazi, Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla
NDABEZITHA!

UShandu ubengengakanani,
ngoba entendeni yesandl uyenela
Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa,
Mazalankosi!
Mavungama!
Mathabathanyawo!
Makhabaluthuli!
Makhub’anothuli!

Nina benyathi emnyama kansele
uShandu owalima insimu eyilimela izinyoni
Zase zimbonga zathi tjiyo…tjiyo…tjiyo!

uBhabha ku Gwaza
uNkentenkente olwakhela izintaba zeNhlazatshe
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile
bathi, ingabe lolunkentenkente lunkenteza lwenzani,

uShandu ongayimbathi ingubo
oyimbatha ngokusibekela kwelanga,
Wavala ngehhemu emizini yamadoda
uShandu omuhle ngamazinyo akhe;
uZihlabathi zoLwandle;
Ebe emkhulu engangezulu
wena ka Magizagiza;

Mulamlankunzi zidedele zibulalane;
Shandu uyiNkosi eyabonwa nawu Shaka ka Senzangakhona;
Yena abathi usi Shaka ka shayeki,
Wathi Shandu ka Ndaba uyiNkosi,
Futhi uyohlala uyiNkosi;

Mbeje, Mndaba, Mlotsha,
Magwaz’aphindelele njengezulu,
Mavungama!
Wena owavungamela uMvelase evela eNyandeni;

Dladla, Mpembe, Mhlophe, Gadlela, Dwala…
Mgabadeli gokugabadela inkundla kwa Bulawayo; Mgabadeli ngokugabadela izinkomo zamadoda;

Wena owaMbatha isikhumba seNyathi uZulu esahambaze!
Wena owaba ngu Ndabezitha! kuqala!
Baze bazama ukuthatha iziBongo zakho ngamaqhinga;
Wasala uzisebenzisa njengoba usazisebenzisa namanje;

Manyosi wena owadla intondolo yembuzi yonke wayiqeda ilanga liphuma waze wehlisa ngomhluzi wayo;

NDABEZITHA!!

NDABA KOMKHULU!!

Advertisements